Báo chí nói về chúng tôi

Vua Rau Má ký kết hợp đồng nhượng quyền thương hiệu ngay trong chương trình Workshop
Sự kiện

Kinh doanh nhượng quyền Vua Rau Má: Hiệu quả tối ưu, thành công bền vững

Tác giả: admin 08 tháng 04 năm 2023 2816 lượt xem
Ngày 07/04/2023, ngay tại buổi workshop “Nhượng quyền - Lựa chọn kinh doanh tối ưu cùng Vua Rau Má”, Vua Rau Má đã Ký kết thành công Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu với 2 nhà đầu tư lớn. Vua Rau Má Ký kết hợp tác nhượng quyền thương hiệu[...]
X