Chính sách bảo mật thông tin

Việc bảo mật thông tin của quý khách hàng là một trong những nhiệm vụ mà Vua Rau Má luôn ưu tiên đặt lên hàng đầu. Những khách hàng tin tưởng sử dụng các sản phẩm chúng tôi cung cấp đều được lưu trữ thông tin. Quý khách hàng vui lòng đọc rõ các chính sách bảo mật thông tin phía dưới đây để nắm rõ hơn các cam kết mà chúng tôi thực hiện với ý muốn tôn trọng và bảo vệ quyền lợi riêng tư của khách hàng.

Mục đích thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập lưu trữ thông tin của khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc quản lý và chăm sóc sau mua hàng.

Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email,… Mọi thông tin khách hàng khai báo phải hợp lệ và chính xác. Vua Rau Má không chịu trách nhiệm khi thông tin khai báo của quý khách liên quan tới pháp luật.

Vua Rau Má cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website vuarauma.vn.

Vua Rau Má thu thập thông tin thông qua giao dịch mua hàng và tham gia bình luận, đánh giá sản phẩm qua website.

Phạm vi sử dụng thông tin

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này vào các mục đích:

– Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).

– Gởi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của Vua Rau Má.

– Gửi thông tin về bảo hành sản phẩm.

– Giải quyết khiếu nại của khách hàng.

– Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn.

– Xác nhận các thông tin về kỹ thuật & bảo mật thông tin khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Vua Rau Má sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trên máy chủ của hệ thống cửa hàng Vua Rau Má trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

+ Khách hàng toàn quyền có thể yêu cầu Vua Rau Má kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân mà Vua Rau Má đã thu thập bất kỳ lúc nào và Vua Rau Má phải có trách nhiệm thực hiện theo yêu của khách hàng.

+ Thông tin cá nhân của thành viên trên Vua Rau Má được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào các nội dung ở mục 2. Không phát tán, cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 trừ trường hợp cung cấp cho công ty tài chính khi khách hàng mua trả góp, cung cấp hãng để trao thưởng hoặc trường hợp khác khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

+ Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vua Rau Má sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

+ Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa…

Trong trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm đã thông báo khách hàng có thể gửi khiếu nại của mình đến Vua Rau Má để được giải quyết.

Vua Rau Má có thể sử dụng hoặc huỷ bỏ các thông tin của người mua hàng để lại website trong trường hợp cần thiết mà không cần báo trước.

Chúng tôi có quyền thay đổi những điều khoản trên đây mà không cần báo trước. Khách hàng khi sử dụng website mặc định là đã đồng ý với những điều khoản về chính sách bảo mật thông tin của Vua Rau Má.

X